Admin

KTK’s vision 2010 och värdegrund


Karlskrona TK – klubben för alla

Klubbfilosofi
Tennis spelas av människor i alla åldrar, hela livet och där skickligheten inte är avgörande för att du ska ha roligt på banan. Tennis kan utveckla människan positivt – fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt.

KTK:s verksamhet vilar på grundpelarna
• samhörighet - klubbkänsla
• trygghet
• utveckling

Samhörighet - Klubbkänsla
Du känner sig stolt över att tillhöra KTK. Gemenskap och engagemang präglar vår klubb. Vi tycker om att umgås och etnisk bakgrund eller åldersskillnader har ingen betydelse. Vi ställer upp för varandra och hjälper klubben när det behövs ideella insatser. Verksamheten präglas av en positiv anda som skapar glädje i det vi gör.

Trygghet
Genom att ta ansvar för våra handlingar skapar vi trygghet i vår verksamhet. Medlemmarna känner att klubben verkar för bästa möjliga resultat - oavsett ålder, kön, spelstyrka osv. Målet är att du ska känna dig trygg och avspänd när du deltar i klubbens verksamhet.

Utveckling
KTK utvecklas ständigt. Framåtanda, målmedvetenhet och vilja att förbättra kännetecknar klubben. Genom att stimulera utveckling på alla nivåer får det klubben att ständigt blir bättre.

Klubbfilosofi i praktiken - den innebär:
Alla är lika värda
Fair play - alla behandlas lika
Fullt engagemang i allt vi gör
Positivt bemötande
Ärlighet och vänlighet


KTK’s vision

Tennis – ett set att träffas

En drivande klubb, med plats för alla - från nybörjare till elitspelare - som ger eko ute i världen.
KTK är en mötesplats; det är fullt på banorna, i shopen och cafeterian - nya aktiviteter skapas ständigt.
KTK’s mål på lång sikt

Senast år 2014 ska Karlskrona Tennisklubb:


• Rankas som Sveriges bästa klubb (genom Svenska Tennisförbundets utmärkelse Årets klubb).
• Rankas som en av Sveriges bästa tävlingsarrangör.
• Etablera sig på tennisens världskarta genom att arrangera internationella tävlingar samt internationella tränar- och spelarutbyten.
• Skapa bättre spelmöjligheter – utveckla anläggningen, genom tex. utökade öppettider, utebelysning eller fler banor.
• Ha minst 1 200 medlemmar.
• Ha minst ett elitserielag med majoriteten egna spelare.
• Ha minst fyra junior bland de 10 bästa i landet i 14-, 16- eller 18-årsklassen.
• Ha minst 2 stycken ATP/WTA rankade spelare.
• Ha minst 10 stycken ITF rankade veteraner.
• Kunna stoltsera med fortsatt stark klubbkänsla och gemenskap bland medlemmar, vilket ska synas delvis genom många ideella krafter vid arrangemang, i   kommittéer samt vid sociala tillställningar.
• Fortsätta att utveckla klubbens organisation och professionalitet .
• Ständigt jobba för att bli en attraktivare arbetsplats och förbättra arbetsmiljön.
• Ha suveränt publikstöd på hemmamatcher för alla klubbens serielag.
• Kunna erbjuda minst 150 träningstimmar i tennisskolan (inkl. sparring).
• Höjt kvaliteten i tennisskolans träning genom att ha minskat antalet elever/timme och anställt fler heltidsanställda tränare.
• Ha fortsatt hög kvalitet på tennisskolan med både elit och bredd.
• Ha mellan 350-400 spelare i tennisskolan.
• Erbjuda tennisdagis for de minsta.
• Kunna erbjuda ungdomarna plats för läxläsning, spel, avkoppling på arenan.
• Ha utvecklat tennis som en handikappidrott i kommunen.
• Ha en cafeteria som erbjuder nyttiga och matiga alternativ som tilltalar alla åldersgrupper.
• Ha en fantastisk shop med utbud som tilltalar KTK medlemmar, tex. introducera fler varumärken och produkter.
• Ha en personal inom racketservicen som känner sig delaktiga i klubben och jobbar aktivt for klubbens framtid.

KTK:s verksamhetsplan


Övergripande mål

Karlskrona Tennisklubb ska kunna erbjuda tennisintresserade ungdomar och vuxna i kommunen en bra tennisutbildning som ska kunna leda till ett livslångt intresse för sporten. Verksamheten i klubben ska präglas av glädje, kamratskap och framåtanda och där alla medlemmar har lika stort värde. Klubben ska bedriva en helt drogfri verksamhet. En sund ekonomi ska skapa förutsättningar för kvalitet och utveckling.  

Delmål

Tennisskola
I Tennisskolan ska både ungdomar och vuxna delta. Tennisskolan är den viktigaste verksamheten i klubben. Klubben ska ge varje individ möjlighet att utvecklas sportsligt och socialt efter sina förutsättningar. I tennisskolan ska vi ge alla den grundteknik som behövs för att skapa ett långvarigt intresse för tennissporten. Därför är teknikträning viktig och alla ska få möjlighet att lära sig det som krävs för att utöva sporten på den nivå man trivs bäst med. I tennisskolan ska gott kamratskap, ömsesidig respekt och ett gott humör vara riktmärken.


Tävling
Tennis har ett naturligt tävlingsmoment och KTK ska ge alla möjlighet att få spela tävlingsmatcher. Genom interna och öppna tävlingar, sparring, serielag, klubbutbyten, läger, individuella tävlingar m.m. ska vi uppnå detta. Våra tävlingsarrangemang ska också bidra till ökad gemenskap och ett ekonomiskt tillskott till klubben.  

Elit
Vi ska ge våra juniorer och hårt satsande seniorer förutsättningar att kunna tillhöra de främsta i landet. Detta åstadkommer vi genom att framförallt kunna erbjuda tillräcklig tid för såväl tränarledd som individuell träning. Vi ska ha instruktörer/tränare med sammantaget stor kompetens och erfarenhet.  

Målen inom elit- och serieverksamheten är att
• representationslagen främst ska bestå av spelare som har utvecklats inom KTK
• damerna och herrarna ska spela lägst i division ett
• juniorlagen och veteranlagen ska spela i de högsta divisionerna.

Kompetens
KTK ska ha en hög kompetensnivå, såväl socialt som i sporten tennis. Möjlighet till utbildning - internt och externt - ska ha hög prioritet. Vi ska regelbundet utvärdera om vi har rätt eller tillräcklig kompetens bland våra ledare och funktionärer. Därför ska det finnas en aktuell utbildningsplan för återkommande tennisrelaterade kurser, t.ex. tränar-, domar- och tävlingsledarutbildning. Personal, styrelse, föräldrar och medlemmar i övrigt ska ha möjlighet till kompetensutveckling.

Trivsel
Alla är välkomna till KTK och alla ska trivas och må bra i vår verksamhet. Alla medlemmar är lika viktiga och har lika stort värde. Medlemmarna ska tillsammans arbeta för att öka trivseln och den sociala gemenskapen i klubben. Därmed skapas delaktighet och klubbkänsla. KTK ska ha en anläggning som året runt ger förutsättningar för att vara en aktiv, öppen och trivsam klubb.


Medlemsförmåner och avgifter


Medlemmar har bl.a. följande förmåner och rättigheter i klubben:
• ca 20% rabatt på speltider inom- och utomhus
• särskilda erbjudanden och rabatter i shopen
• kan köpa säsongskort utomhus
• kan delta i klubbens sociala arrangemang samt interna och externa tävlingar
• får klubbtidningen Fördel hemskickad fyra gånger per år
• få delta i Tennisskolans kurser
• har rösträtt på årsmötet
• har förtur vid bokning av abonnemang

Medlemsavgiften är
• 245 kr för junior
• 490 kr för senior
• 980 kr för familj

Sociala arrangemang


Karlskrona TK är känd för att vara en klubb med god stämning och sammanhållning och där aktiviteterna ofta samlar deltagare i alla åldrar. Den årligt största händelsen har hittills varit årsmötesfesten i början av februari. Den har samlat upp till 100 deltagare från 1 till 85 år. Andra exempel på årliga sociala arrangemang är

• invigningsdubbeln den 1 maj
• grillkvällar på utomhusanläggningen
• damträffar och turneringar
• Extaslördag för juniorer och vuxna
• juldubbeln
• vänutbytet med TC Grünweiss Nikolassee från Berlin
• Gentlemen Doubles woodie Challange

På Telenor Arena Karlskrona kan KTK arrangera olika sociala aktiviteter vid sidan av själva tennisspelet på banan. Det finns ett relativt stort klubbrum i inomhushallen där man kan göra läxan, titta på TV, lyssna på musik, använda dator eller bara sitta och koppla av. Från och med sommaren 2007 har medlemmar också tillgång till ett nyrenoverat klubbhus i anslutning till utebanorna. Detta är öppet under de tider utomhusbanorna är bokningsbara och i övrigt vid särskilda arrangemang.


Tävlingar och serielag


Tennis är en härlig tävlingsidrott och KTK arrangerar årligen både interna klubbtävlingar och större – sanktionerade - tävlingar till vilka vi inbjuder både svenska och utländska spelare.

KTK arrangerar årligen
• Karlskronavakan-Wilson Cup
• SEB Karlskrona Open
• Intersport Cup
• ITF Future - Herrar (start 2011)
• Veteran ITF (start 2011)
• Lotto Cup
• Klubbmästerskap (inomhus, utomhus)
• Klubbtävling Kalle-Anka Cup
• Tennisskolans tävlingar
• Första-maj-dubbeln
• Juldubbeln
• Skol DM

KTK deltar med 3-5 serielag i olika seriesystem.Ekonomi


En grundförutsättning för att klubben ska kunna drivas effektivt är en god ekonomi. Därför bör medlemmarna hjälpas åt att gynna KTK och våra sponsorer ekonomiskt, t.ex. genom att

- handla i cafeteria och shop,
- vara aktsam om anläggningar, möbler m.m.,
- köpa Bingolotter, lotter och Sverigelotter av KTK,
- hjälpa till att tipsa om och skaffa bra sponsorer till KTK,
- handla av KTK:s sponsorer och tala gärna om att du är medlem i KTK,
- hjälpa oss att värva medlemmar och
- delta i KTK:s arrangemang.


Slutligen


Du är mycket välkommen till vår klubb. Det finns goda förutsättningar för att du ska trivas i de fina anläggningarna och med att spela tennis, men det beror också på dig själv och din vilja att göra något för klubben.  

Har du frågor så tveka inte: prata med vår personal i receptionen eller på kansliet. Du kan också ringa direkt till våra tränare eller andra funktionärer i klubben och ställa frågor.

För att kunna driva klubben framåt och fortsätta den positiva utvecklingen är det en förutsättning att många medlemmar ställer upp och hjälper till ideellt, dvs. utan ekonomisk ersättning. Det finns möjlighet att göra insatser som funktionär på tävlingar, vara domare, stå i cafeterian, vara lagledare för serielag, arbeta med information eller vara hjälptränare i Tennisskolan m.m.  

Vi behöver fler funktionärer! Kontakta därför gärna vår personal eller personer i den kommitté vars verksamhet du är intresserad av, så tar vi kontakt med dig. Vi ser naturligtvis till att du får den specialutbildning som eventuellt krävs för de uppgifter du helst vill arbeta med.


Styrelsen


En lika anrik som charmant tennisklubb


Det är spikat i stadgarna att Karlskrona Tennisklubb
"skall verka för tennissportens befrämjande, utbilda goda idrottsutövare och skapa en fin kamratanda”.
Såväl en historisk analys som en koll av dagsformen resulterar i högsta betyg.
Klubben uppfyller samtliga tre mål. Över generationsgränserna. Och med råge.

Redan på 1890-talet ritades det upp linjer på Flottans kaserngård, men den första organiserade tennisen i örlogsstaden bedrevs två decennier senare - och KAIF:s tennissektion spenderade då tre kronor på en tävling för gossar. Karlskrona Tennisklubb grundades emellertid 1923 av en skara intresserade som mött upp vid Rådhuset. I hyran av Föreningen Wämöparkens bana ingick en kiosk. Där lade de 39 entusiastiska medlemmarna grunden till den mycket speciella, gästfria och festliga kamratskap, som alltsedan deltagandet i Ronneby tennismaskerad 1927 utvecklats till att omfatta intensiva och vänskapliga utbyten runt om i Europa och i USA...[Läs mer om detta på sidan Vänortsklubb]

Tennisfeber
Intresset växte markant när klubben 1937 flyttade till stenmjölsbanorna vid Blå Port och lagom till 1960, då KTK intog dagens suveräna anläggning - den liljekonvalsomsvepta och grillpartajvänliga tennisoasen Klinteberga, med sju exklusiva grusbanor - var tennisen en stor sport i staden.

Under 63 långa år var det stora kruxet en inomhushall. Fantasterna kämpade för möjligheter till spel inomhus, hyrde Grenadjärregementets exercishus och spelade envist i Idrottshallen, Anckarstierna, Vedeby, Rödeby, på Gräsvik och i Brandstationen, där ”felstudsarna var i majoritet”. 1986 byggdes så äntligen Östersjöhallen - och medlemssiffran passerade 600! Då lobbade lyckan högt; det enda materiella man sörjde var den trogna automaten för trekronorsläsk.

Bejakar originaliteten
Förr fick juniorerna förlita sig till studier av de äldres racketsvingar. Men 1955 trädde den förste juniorledaren in - Jeppan Svensson. Sedan dess, intensifierat tack vare segern i Allsvenska juniorserien 1971, har olika system med erfarna tränare som tar hand om de yngre som i sin tur tar hand om knattingarna och mjukbollarna florerat. 1980 inrättade originalen en sandlådekommitté...

Tennisskolan har nu en heltidsanställd proffscoach och ett flertal slipade medtränare. Och idag sopar mycket riktigt KTK:are hem fler SM-titlar och deltar i prestigefyllda matcher på flera kontinenter. Tävlingstennisen har en stark tradition i Karlskrona. Redan 1923 kämpades det friskt; och till de ”antika” höjdpunkterna bland arrangemangen på hemmaplan räknas SM för oldboys på Blå Port 1958, JSM på Klinteberga 1961 och 2001, juniorlandskampen mellan Sverige och Västtyskland vid invigningen av klubbhuset 1965, och SM för oldboys och juniorer 1968.

Ergo: KTK främjar tennisen och utbildar duktiga spelare. Och KTK borgar för omåttligt gemyt.Boka banor
Se bokningar online

Ring receptionen
0455-12802
för att boka.

Prova PÃ¥
Prova PÃ¥ Tennis

Telefon
Reception: 0455-12802
Kansli: 0768-867103
Daniel: 0768-867104
Wille: 0768-867105

Sponsor
Exposeprint

Tennismagasinet
Tennismagasinet

Karlskrona Tennisklubb - Arena Karlskrona - Arenavägen 19 - 371 55 Karlskrona - Tel. 0455-12802 - kansli@karlskronatk.com - Org. nr. 835000-1460
Aktuellt
Evenemang
Tennisskolan
Klubbinfo
  ABB Arena
Verksamhetsberättelse
Klubbmästare
Vänklubb
Styrelsen
Kansliet
Veteraner
Fördel
Sponsorer

ITF Seniors

KTK på Facebook

Cardio Tennis

Lördagstennis

Klubbinfo